نظارت بر روند کیسه گیری ، توزین، سردوزی، صفافی و پارت چینی مناسب کود های فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،
مهندس حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور نظارت بر روند کیسه گیری ، توزین، سردوزی، صفافی و پارت چینی مناسب کود های فله، با حضور در انبار سازمانی گرگان، از روند عملیات بازدید و تاکید بر توزین دقیق محموله ها به عوامل اجرایی داشت.
 وی تصریح کرد: امسال نیز با توجه به حجم بالای کود اوره فله از مبادی در استراتژی  کوتاه مدت برای مصرف کود سرک وکشت محصولات بهاره باید طوری برنامه ریزی گردد تا با تخلیه سریع کامیونها و کیسه گیری به موقع حتی در روز های تعطیل، مطالبات استانی کشاورزان در این بخش به خوبی بر آورده شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید