نشست محققین نظام نوین ترویج کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 نشست محققین معین نظام نوین ترویج کشاورزی استان البرز در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی در مورخ 1398/2/10 تشکیل گردید. در این جلسه که معاون مدیر و کارشناس فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان اعضاء کمیته محققین معین استان شرکت نمودند، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط با نقش این کارگروه در زمینه تولیدات کشاورزی، مقررگردید با استفاده از ظرفیت های محققین استان جهت انتقال دانش یافته های علمی وتحقیقاتی و نیاز سنجی از طریق کارشناسان پهنه و مروجین کشاورزی   هماهنگی جهت برگزاری جلسات کارگروه بصورت ماهیانه در شهرستان های استان و بازدید های میدانی اقدامات لازم صورت گیرد.

  در این جلسه  معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن اعلام سیاست کاری  این شرکت  و نقش و جایگاه آن در ارائه نهاده های کشاورزی استاندارد به کشاورزان و بهره برداران، اهمیت این موضوع را تشریح نموده و با بهره گیری از پتانسیل شرکت در زمینه مطالعاتی ، تحقیقاتی و کاربردی آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه  با کارگروه تحقیقاتی استان   اعلام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید