تامین و توزیع کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند در مهر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 9 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان بیرجند در مهر ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید