بازدید از کارخانه تولیدی گلسان بافت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 910/2/98  معاونت فنی به همراه مسئول حراست این مدیریت  با حضور در کارخانه گلسان بافت تبریز، ضمن بازدید از مراحل تولید کیسه گونی 50 کیلویی کود دی آمونیوم فسفات  با شماره ثبت کودی 20042  ، چند کیسه بطور تصادفی انتخاب و مورد آزمایش قرار داده و مراتب را طی صورتجلسه به همراه تصاویر مربوطه به مدیریت توزیع و نگهداری شرکت از ارسال نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید