تخصیص کود اوره موردنیاز کشت پاییزه (جو) شهرستان بوانات در سال زراعی 1401-1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود :

در راستای تأمین نهاده های موردنیاز کشت پاییزه سال زراعی 1401-1400 از سوی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مقدار 60 تن کود اوره جهت استفاده در مزارع جو شهرستان بوانات تخصیص و به این شرکت ابلاغ گردید.

وی افزود: مقدار تخصیص یافته فوق، توسط کارگزاران فعال آن شهرستان با معرفی مدیریت جهاد کشاورزی خریداری و به انبار کارگزاران جهت توزیع بین کشاورزان حمل خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید