حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان خرمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد تا تاریخ 1400/8/17 تعداد 21 حواله الکترونیکی معادل 9 تن انواع کودهای شیمیایی از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان خرمشهر صادر گردید که هم اکنون توسط کارگزاران شهرستان در حال توزیع بین کشاورزان می‌باشند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید