توزیع بیش از یک هزار و 200 تن کودهای ازته وفسفاته در شهرستان اردل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل و توزیع بیش یک هزار 225تن  کودهای شیمیایی ازته و فسفاته در شهرستان اردل خبر داد.

مسعود میرزایی گفت:مقدار توزیع شده از نوع اوره به مقدار یک  هزار و 205-کود شیمیایی فسفاته ازنوع سوپرفسفات تریپل و فسفاته 13درصد به مقدار 20تن  در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری از اول سال جاری تا پایان مهر ماه خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد : مقدار توزیع شده با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید