دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در دیدار صمیمانه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و تنی چند از همکاران با جناب آقای دکتر پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم علاوه بر تبریک انتصاب ایشان به ریاست سازمان، گزارشی از جایگاه، وظایف، سیاست ها و فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ایشان ارئه گردید. ضمنا پیام تبریک انتصاب به مدیرت سازمان، از طرف جناب آقای مهندس رسولی مدیر عامل محترم شرکت به ایشان تقدیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید