انتصاب مجدد جناب آقای مهندس حمید رسولی بعنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بر اساس حکمی از سوی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی،  آقای مهندس حمید رسولی مجدداً بعنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی منصوب شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید