توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان چهارباغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود سولفات پتاسیم در سطح شهرستان چهارباغ خبر داد. علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: به منظور تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان چهارباغ، در مهر ماه مقدار  7500 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم گرانوله توسط کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی سطح شهرستان چهارباغ جهت استفاده در باغات و مزارع توزیع گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید