انتشار آگهی جهت برگزاری مناقصه بین المللی به منظور تامین کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در راستای برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی بر اساس برنامه ابلاغی از سوی معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی های اولیه جهت انجام مناقصه بین المللی انجام پذیرفت و در تاریخ 98/2/21 آگهی مناقصه خرید 2 محموله 35هزارتنی کودشیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله چاپ و در روزنامه ای کثیرالانتشار منتشر گردید./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید