بیشترین میزان توزیع کود فسفات آمونیوم استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، براساس ارزیابی صورت گرفته توسط مدیریت طرح و برنامه معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  میزان توزیع کود فسفات آمونیوم در فروردین 98  بیشترین میزان فروش در بین استانهای کشور متعلق به استان مازندران بوده است به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران بیشترین میزان بذر توزیعی در سال 97 مربوط به استان مازندران بوده که شامل بذر گندم و شلتوک برنج می باشد و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان گندمکار وبرنجکار استان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید