تأمین و ارسال کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل به مقصد انبار کارگزاران شهرستان مرودشت استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

از مجموع کودهای کشاورزی تخصیصی به شهرستان مرودشت بابت کشت پاییزه در سال زراعی 1401-1400 در تاریخ 27 آبان ماه سال جاری مقدار10 تن کود سوپرفسفات تریپل توسط تعاونی روستائی فتح آباد خریداری گردید.

وی افزود: مقدار خریداری شده توسط پیمانکار حمل طرف قرارداد به مقصد کارگزار نامبرده جهت توزیع بین کشاورزان آن شهرستان حمل می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید