نظارت و بازرسی تمام کودهای وارد شده به استان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در 7 ماهه سالجاری از بیش از 11000 تن انواع کودهای شیمیایی وارده به  استان قم بازدید و بازرسی بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید