نمونه برداری از کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه مورخ 18/2/98 اکیپ نمونه برداری این مدیریت از کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله  تولیدی شرکت میهن زاج، پارت 29 به  مقدار 200 تن در انبار سازمانی استان نمونه برداری و پس از تنظیم صورتجلسه،  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال نمود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید