بازدید از مجتمع تولید بذر دانه های روغنی در مازندران

کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه دانه های روغنی در استان مازندران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در این بازدید کاری که درآن رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهادکشاورزی مازندران و مدیر شرکت توسعه دانه های روغنی استان مازندران حضور داشته اند کارشناسان فنی مرتبط با تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و دیگر حاضرین در این بازدید از نزدیک در جریان تولید بذر دانه روغنی کلزا و سویا قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید