اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، 

نمونه برداری از میزان ۲۰۰ تن کود فسفات گرانوله ۱۳ درصد شرکت کشتزار رامهرمز پارت ۱۰ تولید کنندگان کود داخلی با حضور نماینده این شرکت وکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در تاریخ شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ انجام شد.