اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی لرستان صبح امروز یکشنبه 30  آبان ماه 1400 در گفتگو با خبرنگار ما از صادر شدن 32460 حواله الکترونیک در سامانه پایش وکنترل موادکودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان خبر داد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این خبر گفت :آموزش عملی از روزهای گذشته شروع شده وبه صورت حضور میدانی وعملی در تمام استان لرستان توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان (آقایان آریافرد وسپهوند)در حال آموزش وپیاده سازی ست.