میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای دهلران وسرابله

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای دهلران و سرابله استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت : از تاریخ 28 مهر ماه تا 23 آبان ماه مقدار 2827 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان دهلران وسرابلهتوزیع شده است

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 2202 تن مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید