بررسی، رفع نقص و تکمیل بارنامه ای حمل و نقل انجام شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری، با توجه به تحویل تعداد حدود 6000 فقره  بارنامه های شرکت های حمل و نقل به مبلغ حدود 21 میلیارد تومان و اهمیت و لزوم رسیدگی دقیق و سریع آنها ، به دستور مهندس هرمزی مدیر توزیع، حمل و نگهداری و هماهنگی با مدیر محترم امور مالی دو تن از همکاران آن مدیریت به همراه اکثر کارمندان مدیریت توزیع ، عملیات رسیدگی ، رفع نواقص و تکمیل بارنامه های مذکور صورت گرفت تا پس از ارسال به امور مالی نسبت به پرداخت به موقع صورتحساب پیمانکاران حمل و نقل اقدام گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید