اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

براساس ابلاغیه معاون محترم وزیر در امور زراعت ، نشستی با حضور مهندس بهنیا مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی  و مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، کارشناسان جهاد کشاورزی و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت در مورخ 22/2/98 برگزار شد .

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران حاکی است این نشست به منظور بررسی وضعیت کودی و برنامه ریزی جهت سهمیه کودی ابلاغی شهرستان پاکدشت برگزار شد. مهندس بهنیا ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و ابراز قدردانی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که درسال گذشته توانسته در امر تأمین و توزیع کود بخصوص کود اوره عملکرد بالایی داشته باشد ، گفت : امسال براساس برنامه ریزی های انجام شده توسط وزارت خانه ، سهمیه کودی هر شهرستان به صورت برش ماهانه تعیین شده که شهرستانها باید به موقع اقدام به جذب کود نمایند ؛ و برای جلوگیری از بروز مشکلات در توزیع کود از کارگزاران خواست تا لیست های کشاورزان را بروزرسانی و به تفکیک روستاهای تحت پوشش هر عامل توزیع مشخص گردد و میزان توزیع براساس اندازه سهمیه کشاورزان با دقت و کنترل بیشتری انجام شود .وی همچنین تأکید کرد قبل از توزیع ، کاربرگ های کود توسط کارگزاران رصد و پایش شود و کنترل کیفی کودهای کشاورزی انجام شود تا از فروش کودهای تقلبی جلوگیری گردد.

مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به عملکرد سال 97 ، که استان تهران اولین استان در جذب کل سهمیه کود بوده ، گفت: امیدواریم امسال با توجه به شرایط خاص کشور با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم بتوانیم عملکرد بهتری را در جذب سهمیه کودی نسبت به سال گذشته داشته باشیم . وی بیان کرد : وزارت خانه با توجه به عملکرد سال گذشته ، 22 درصد افزایش سهمیه کودی برای کل کشور در نظر گرفته که قطعا باید براساس میزان سهمیه تعیین شده ، برنامه ریزی ها لازم جهت جذب و توزیع کود صورت بگیرد و امسال توزیع کود براساس یک برش ماهانه انجام خواهد شد که طی برنامه ریزی صورت گرفته شهرستان پاکدشت می تواند سهمیه کودی خود را که 3514 تن می باشد ، طی 10 ماه باقیمانده جذب کند و امیدواریم جذب کل سهمیه به موقع در این شهرستان تحقق یابد تا کشاورزان با کمبود کود مواجه نشوند .

ابتدای جلسه مهندس امیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت ضمن خیرمقدم و تبریک ماه مبارک رمضان ، ابراز داشت : شهرستان پاکدشت با توجه به آمار سال گذشته توانسته دوبرابر کود نسبت به سال 96 جذب کند و از لحاظ غله سومین شهرستان و از لحاظ ارزش تولید رتبه اول در استان تهران می باشد . وی با اشاره به مشکلات پیش آمده درسال گذشته و اهمیت موضوع توزیع به موقع نهاده های کشاورزی گفت : با یک برنامه ریزی جامع و دقیقی می توانیم کود مورد نیاز شهرستان را تأمین کنیم تا در سال جاری با مشکل مواجه نشویم  و پاسخگوی نیاز کشاورزان در طول سال باشیم .

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه ، مشکلات و نارسائیها از جمله : پرداخت پسکرایه ، مدت زمان خرید تا حمل کود با کارگزاری ،کارگزاری جدید و ... در حوزه شهرستان پاکدشت اشاره نمودندکه همراه با توضیحات لازم از سوی مدیران حاضر در جلسه بود .