اخبار

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، عمليات ذخيره سازي كود سوپرفسفات تريپل ارسالس از مبدا بندر امام در انبارهاي شركت خدمات حمايتي استان به منظور توزيع به موقع اين كود در هنگامه ي كشت محصولات بهاره در حال انجام است.