توزیع کود اوره آبان ماه سال 1400 شهرستان اندیمشک استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

بنا به اعلام سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در آبان ماه سال 1400 مقدار 75 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان اندیمشک توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید