توزیع کود اوره آبان ماه سال 1400 شهرستان اهواز استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

بنا به اعلام سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در آبان ماه سال 1400 مقدار 488 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان اهواز توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید