بارگزاری مناقصه حمل و نقل 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای مهندس نقمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمناناز بارگزاری مناقصه حمل و تخلیه 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی داخل استانی در سامانه ستاد ایران خبر داد

مهندس نقمی با اعلام این مطلب افزودند:

این مناقصه در روز سه شنبه در تاریخ 1400/9/2 راس ساعت 10 صبح در سامانه ستاد ایران بارگزاری شده و متقاضیان می تواندد با مراجعه با سامانه ستاد ایران در این مناقصه شرکت کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید