توزیع کود سولفات پتاسیم توسط کارگزاری شركت تعاوني محمدآباد طی سه ماه ابتدای سال جاری

توزیع کود سولفات پتاسیم توسط کارگزاری شركت تعاوني محمدآباد طی سه ماه ابتدای سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

 

بیش از 4  تن کود اوره توسط کارگزاری شركت تعاوني محمدآباد طی سه ماهه ابتدای سال جاری بین بهره برداران توزیع گردیده است. حمیدرضا جاریانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: این کارگزاری در بخش فهرج و روستای محمدآباد استان یزد واقع گردیده است و از کارگزاران بخش تعاونی روستایی محسوب می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید