بازدید از انبار کارگزاران شهرستان اشنویه (دوم آذر ماه 1400)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان اشنویه خبر داد و افزود : به منظوربازدید از انبار ، پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی  و کنترل دستگاه پوز مربوط به کشاورز کارت بانک کشاورزی در فروشگاه کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی ، روز سه شنبه دوم آذر ماه سال جاری  با حضور در شهرستان سلماس از مراکز خدمات و انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان (سه مورد) بازدید بعمل آوردند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید