توزیع کود اوره آبان ماه سال 1400 شهرستان باغملک استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد در آبان ماه سال 1400 مقدار 766 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان باغملک توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید