توزیع کود اوره آبان ماه سال 1400 شهرستان باوی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد در آبان ماه سال 1400 مقدار 185 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان باوی توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید