توزیع239تن کوداوره درشهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم درابان ماه سال جاری مقدار239تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان ثلاث باباجانی تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید