توزیع182تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار182تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان دالاهوتامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید