ارسال کود اوره به شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای خالق مسئول بازرگانی استان سمنان از ارسال کود اوره به انبار مرکزی شهرستان شاهرود خبر داد:

مهندس خالق با اعلام این مطلب افزودند:

با توجه به نیاز کشاورزان شهرستان شاهرود به کود شیمیایی اوره در سال زراعی جاری،ارسال کود به تمام نقاط این شهرستان در حال انجام است و با عنایت به نیاز بهره برداران، این کود ها در حال توزیع و ارسال به انبار کارگزاران  می باشد تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان استان قرار گیرد امید است که با استفاده به موقع از کود ها راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید