توزیع640تن کوداوره درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار640تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید