اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 12 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم  و 3 تن سوپرفسفات تریپل از مبداء انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به مقصد شهرستان همدان، در تاریخ 1 آذرماه سالجاری حمل و در انبار شرکت خدمات کشاورزی به نظر، از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی و از طریق صدور حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گیرد.