توزیع4046تن کوداوره درشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمانشاه اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار4046تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید