کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 3 تن کود شیمیایی فسفات گرانول 13%  و 1 تن سولفات پتاسیم از مبداء انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به مقصد شهرستان کبودرآهنگ، در تاریخ 1 آذرماه سالجاری حمل و در انبار شرکت خدمات کشاورزی روح اله عبدالکریم افشار، از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی و از طریق صدور حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید