تخصیص 750 تن کود اوره از مرودشت به استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص 750 تن کود اوره به استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1400، میزان 750 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی مرودشت به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید