حضور مدیر استان در وبینار سراسری شرکت خدمات حمایتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور در وبینار سراسری شرکت خدمات حمایتی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی عملکرد فروش کودهای فسفاته و پتاسه وبینار سراسری مدیران شرکت خدمات حمایتی برگزار و استان البرز در وبینار حضور بهم رسانید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید