عملکرد امور حقوقی استان گیلان درآبان ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

 صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حوزه عملکرد امور حقوقی استان درآبان ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

1.برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری وجدان کاری و انضباط اجتماعی و وبینار مسئولین اداری برای کارکنان

2.رسیدگی به ابلاغیه کمیسیون معاملات و اظهار نظرگروه کارشناسی در خصوص کیسه گیری کود فله

3تنظیم قرارداد سرویس تعمیر و تامین قطعه سامانه های بوجاری با پیمانکار منتخب

4.بررسی و محاسبه و اعلام هزینه های کارگری تخلیه کود در انبارهای سازمانی و کارگزاران و نیز کیسه گیری کود فله و اعلام به استان های فارس و اردبیل بعنوان درخواست کننده

5.بررسی های فنی و اظهار نظر در خصوص عناوین ماشین آلات و ادوات کشاورزی اسقاط و نیز برق سامانه های بوجاری در انبار بذر

6.انجام امور حقوقی و مراجعه به دادگاهها و کلانتری 4 مورد

7.رسیدگی به پرونده های حقوقی بدهی متهمین 2 مورد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید