توزیع1146تن کوداوره درشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار1146تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید