عملکرد امور بازرگانی استان گیلان درآبان ماه سال 1400

ه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حوزه عملکرد امور بازرگانی استان گیلان در آبان ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

1.پیگیری تامین 2230 تن کود از مبادی و تولید کنندگان داخلی که وارد انبارهای سازمانی یا انبار کارگزاران شده است.

انبارهای سازمانی 1380 تن و 850 تن انبارهای کارگزاران

2.فروش و توزیع 1370 تن انواع کود تحویل به عاملین در سطح شهرستانهای استان که 850 تن آن مستقیما از مبادی به انبارهای کارگزاران ارسال شده است

3. 22 مورد پایش شهرستانی به صورت آنلاین و 10 مورد پایش شهرستانی به صورت حضوری

4.بررسی صورتحسابهای ارائه شده کارگزاران 14 مورد

5.پاسخ به مکاتبات سازمان 28 مورد

6.انجام 30 مورد انعقاد تمدید قرارداد کارگزاری

7. 1 مورد نمونه برداری کودهای وارده و ارسال به آزمایشگاه کرج

8.برگزاری کلاس آموزشی آنلاین و حضوری با نمایندگان مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها در خصوص صدور حواله الکترونیک

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید