برگزاری سومین جلسه کشت قراردادی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری سومین جلسه کشت قراردادی در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به بررسی نحوه اقدام برای انعقاد قرارداد فیمابین کشاورزان و خریداران گندم در قالب کشت قراردادی جلسه ای در سالن اجتماعات سازمان با حضور معاون تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی و مجریان طرح برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید