عملکرد امور بذر استان گیلان درآبان ماه سال 1400

به گزارش رو.ابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد حوزه بذر استان در آبان ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

1.پیگیری در تحویل اقلام مربوط به قرارداد و سرویس و راه اندازی دستگاههای بوجاری در سایت شرکت

2.شروع عملیات بوجاری بذور برنج تدارک شده

3.انجام نظارت و نگهداری بذور تدارک شده در انبارها،جهت مبارزه با آفات انباری(جوندگان و.....)

4.هماهنگی با نماینده استانی ثبت گواهی بذر جهت نظارت و انجام مراحل بوجاری بذر شلتوک برنج

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید