تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آبان ماه سال زراعی جاری1401-400 1از طریق کارگزاری سهراب خادمی، در شهرستان رودبار استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل از طریق کارگزاری بخش خصوصی آقای سهراب خادمی در شهرستان رودبار در آبان ماه سال زراعی جاری(401-400) که می بایست از طریق صدور حواله الکترونیک توزیع شود، خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 401-400 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی آقای سهراب خادمی در شهرستان رودبارگیلان جهت اجرای وظایف کارگزاری این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعت حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید