برگزاری جلسه بررسی امکان ایجاد تغییرات در کود پاش ها

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

جلسه بررسی امکان ایجاد تغییرات در دستگاه های کود پاش در راستای مصرف بهینه کود های کشاورزی که باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ، افزایش درآمد کشاورزان ، افزایش کارایی دستگاه های کود پاش ، مصرف بهینه انواع کودها می شود ، با حضور مدیر ماشین آلات و کارشناسان در امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید