بارگیری کود شیمیایی اوره از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

عملیات بارگیری کود شیمیایی اوره در تاریخ 1400/9/3 از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان واقع در شهرستان اهواز به منظور حمل و توزیع بین کارگزاران شهرستانهای تابعه در حال انجام می باشد. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید