عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در آبان ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در آبان ماه 1400:

اموركود :

1 ) فروش مقدار5963/5 تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 30000 کیلوگرم کود غیریارانه ای

3 ) حضور فعال نماينده اين مديريت در اكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان و پایش جهت نظارت بر روند توزيع  نهاده های کشاورزی توسط کارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد بازدید و پایش ( 44 کارگزار )

4)کشف و توقیف تعداد 1400 کیسه کود اوره خارج از شبکه توزیع در کیسه های بدون آرم توسط پلیس آگاهی  با همکاری اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان در شهرستان تبریز

5 ) نمونه برداری از کودهای سوپر فسفات تریپل وارده از بندر امام و فسفاته 13 درصد پاسارگاد شیمی پارمین و شرکت آذر کیمیا اکسیر ارسال به مرکز تحقیقات کاربردی کرج جهت آنالیز کود

6 ) بازدید از خط تولید کود آلی فسفاته گرانوله شرکت محمدحسین محمدی 2 مورد و آزمایش کیسه ها و تکمیل چک لیست ها جهت ارسال به مدیریت محترم توزیع نگهداری

7 ) شرکت در پیش جلسه کمیته توزیع کود جهت تصمیم گیری در مورد متقاضیان عاملیت جدید

اموراداري )

1 ) شرکت در وبینار آموزشی مسئولین اداری

2 ) برگزاری مناقصه از طریق استعلام بهای تعیین پیمانکار برای انجام عملیات پیاده سازی ، بارگیری ، تخلیه دستگاه های بوجاری و سایر ادوات و ماشین آلات موجود از انبار ده هزار تنی بذر و انتقال به انبار سی هزار تنی کود و اعلام بنده

3 ) برگزاری استعلام بهاء کیسه گیری کود فله به میزان 8000 تن در سیستم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اعلام برنده

4 ) برگزاری تجدید مزایده اجاره سامانه های بوجاری

5 ) تنظیم قراردادهای کیسه گیری کود فله و مزایده اجاره سامانه بوجاری و ارسال مدارک به دفتر مرکزی جهت امضاء

6 ) مکاتبات اداری با دفتر مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه های ذیربط

7 ) ضد عفوني واحدهاي اداري و گندزدايي كاميون هاي حامل كود انبار سي هزارتني کود جهت رعایت  پروتکل های بهداشتی

فعاليت باشگاه كشاورزان و قسمت آمار

1 ) تعداد تماس  41 مورد ، مراجعين حضوري 16 نفر ، توصيه فني 3 مورد ،       

2 ) پيگيري ثبت نام سامانه جامع انبارها

3 ) ارائه گزارش هفتگي آمار تامين و توزيع كود استان به سازمان جهاد كشاورزي به تعداد 10 مورد

4 ) ارائه گزارش ماهانه فروش كود به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

5 ) ارائه گزارش ماهانه آمار موجودي نهاده هاي كشاورزي به بيمه آتش سوزي و حوادث

6 ) ارائه عملكرد ماهانه فروش نهاده هاي كشاورزي به دفترمركزي

ماشين آلات :

پاسخ به 3 مورد استعلام

امورمالي :

* اخذ مفاصا حساب از كارگزاران شركت 1 مورد

* پرداخت هزينه هاي  حقوق كاركنان و بازنشستگان استان در آبان 1400

* صورت مغايرت بانكي ماهانه مهر 1400

* گزارش عملكرد ماهانه حمل داخل استان تا تاریخ 1400/7/31

* تمديد ضمانت نامه هاي بانكي طرفين قرارداد با شركت ( 4 مورد )

* پرداخت هزينه هاي جاري و تبعي

* پرداخت صورت وضعيت هاي خدماتي ، حفاظتي و خودرويي  در آبان 1400

* پرداخت هزينه امام جماعت در آبان 1400 مبلغ  9/775/000 ریال

* ارائه اظهارنامه های بیمه سلامت در آبان 1400

* تنظیم و ثبت مالیات اداره دارائی و ارسال بیمه تأمین اجتماعی کارکنان در آبان 1400

* پرداخت یک صورت حساب حمل و نقل داخل استان شرکت توحید بزرگ

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید