تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در تاریخ 2 آذر ماه سال 1400 مقدار 102 تن کود شیمیائی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان مرکزی بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: مصرف بهینه و به هنگام کودهای شیمیائی نقش بسیار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.

ابراهیمی زاده ابراز کرد: کود اوره از رایج ترین و مهمترین منابع تأمین ازت موردنیاز گیاه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید