تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP ) در آبان ماه سال زراعی جاری1401-400 1از طریق کارگزاری اسماعیل قدیمی در شهرستان فومن استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم از طریق کارگزاری بخش خصوصی آقای اسماعیل قدیمی در شهرستان فومن در آبان ماه سال زراعی جاری(401-400) که می بایست از طریق صدور حواله الکترونیک توزیع شود، خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 401-400 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی آقای اسماعیل قدیمی در شهرستان فومن گیلان جهت اجرای وظایف کارگزاری این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعت حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید