تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آبان ماه سال زراعی جاری1401-400 1از طریق کارگزاری شرکت تعاونی چایکاران اتحاد سبز، در شهرستان املش استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم  از طریق کارگزاری بخش خصوصی شرکت تعاونی چایکاران اتحاد سبز در شهرستان املش در آبان ماه سال زراعی جاری (401-400) که می بایست از طریق صدور حواله الکترونیک توزیع شود، خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 401-400 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی شرکت تعاونی چایکاران اتحاد سبز در شهرستان املش گیلان جهت اجرای وظایف کارگزاری این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعت حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید